Menu

,, (…) Szybowiec biały jak klucz żurawi
Wśród cumulusów odnajdzie szlak.
Głęboką nocą między gwiazdami
Zmierza do celu człowiek ptak.”

Leon Sęk

     12 czerwca 2019r. obchodziliśmy jubileusz nadania szkole imienia Szybowników Polskich. To dokładnie 20 lat temu (w 1999r.) ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pan Robert Petka uroczyście odczytał akt nadania imienia szkole, a Pan Tadeusz Góra- wybitny polski pilot szybowcowy, śmigłowcowy i samolotowy ofiarował nam swoją najcenniejszą nagrodę, czyli pierwszy na świecie Medal Lilienthala.

     Uroczystość miała podniosły charakter. Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkolnego napisanego na cześć Pana Tadeusza Góry. Po hymnie, Pan Adam Snarski Burmistrz Miasta i Gminy Lesko złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie, wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali oficjalnie przywitani przez Panią Dyrektor Lucynę Matuszewską.

Tego dnia mieliśmy zaszczyt i prawdziwą przyjemność powitać w naszej szkole honorowych gości – jej patronów, opiekunów, pilotów oraz osoby związane z lotnictwem, szybownictwem, pilotów seniorów, przedstawicieli władz szkolnych i lokalnych oraz nauczycieli, w tym przebywających na emeryturze, którzy przed laty przyczynili się do nadania szkole imienia.

Obchody jubileuszu swoją obecnością zaszczycili: Pan Adam Snarski – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Pan Andrzej Jabłoński – Prezydent Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach, Pan Generał Ryszard Hać- generał brygady, pilot sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i były szef wojsk lotniczych, Pan Tadeusz Chwałczyk- dziennikarz i publicysta, autor m.in. tekstów prasowych i książek o tematyce lotniczej i szybowcowej, Pan Leszek Mańkowski – Prezes Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa wraz z małżonką Krystyną Mańkowską – sekretarzem Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa, Pan Zygmunt Bąk – sekretarz Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Pani Beata Staroń- Dyrektor ds. gospodarczych i osiedla studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, Pan Piotr Gardziński- kierownik jednostki Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Bezmiechowej Górnej i Albigowej, ks. Roman Łobaza- Proboszcz Parafii Bezmiechowa, Pani Lucyna Otta- radna powiatu leskiego i Sołtys wsi Bezmiechowa Górna, Pan Jacek Bańczak- radny Miasta i Gminy Lesko oraz Pan Hubert Dybaś – Sołtys wsi Bezmiechowa Dolna, Pani Janina Klucz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz” w Manastercu i Pani Renata Machnik – dziennikarka Radia Rzeszów. Ze względu na ważność obowiązków służbowych nie mogli przybyć do nas zaproszeni na uroczystość Rektorzy Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej, którzy wspierają naszą szkołę m.in. sponsorując im ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wręczają upominki mikołajkowe wszystkim uczniom i przedszkolakom. Przybyli do nas również emerytowani nauczyciele, Pani Zofia Przygórzewska – była Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lesku, współpracująca z naszą szkołą oraz Fundacją „Elementarz”, Pani Józefa Bogdan, Pani Maria Romanek i Pani Czesława Wańca.

Po przywitaniu gości oraz przemowie, rozpoczęła się chwytająca za serce i niezwykle poruszająca w swojej treści i wymowie część artystyczna, którą przygotowali na ten wspaniały dzień nauczyciele: Pani Bożena Plezia, Pani Diana Marcyszyn i Pan Radosław Nosek. Rozpoczęto od pięknej pieśni patriotycznej „Kwiaty Polskie”, którą zaśpiewali uczniowie ze starszych klas. Następnie mogliśmy usłyszeć przejmującą deklamację wierszy „Jesteś szczęśliwy jak ptak”. „W każdym z nas są skrzydła” i „Bezmiechowa Góra Wiatrów” (ten ostatni utwór) autorstwa mieszkanki Bezmiechowej Górnej Pani Zofii Maślak w wykonaniu uczennic klas VI i VIII- Zuzanny Stachyry, Brygidy Świerk i Roksany Józefczyk.

Wysłuchaliśmy również wspomnień z przebiegu uroczystości nadania szkole imienia, które zostały przedstawione na prezentacji przygotowanej przez Panią polonistkę Bożenę Plezię. Po wzruszającej deklamacji, uczennice z klasy V: Amelia Kwiatkowska i Martyna Tarnawska, odczytały najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w naszej szkole w ciągu ostatnich 10 lat. Końcowym punktem części artystycznej było wykonanie piosenki pt. „Jak dobrze nam zdobywać szczyty”. Po przepięknie i bardzo dźwięcznie zaśpiewanym utworze, dzieci zeszły ze sceny robiąc miejsce nieco młodszym artystom – przedszkolakom oraz uczennicom klasy V, którzy pod przewodnictwem Pani Zofii Przygórzewskiej przygotowali tańce ludowe.

Ostatnim punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości oraz zwiedzanie izby tradycji szybowniczych.

Z okazji tak cudownego jubileuszu, Pani Zofia Biskup, nauczycielka plastyki i muzyki  przeprowadziła konkurs plastyczny o tematyce szybowniczej wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych. Uczniowie wykonali piękne prace, które przyozdobiły górny korytarz naszej szkoły. Pan Janusz Kurcoń, nasz nauczyciel, zorganizował dla uczniów klas IV-VIII konkurs dotyczący historii szybownictwa w Bezmiechowej.

Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni za to, że możemy podtrzymywać pamięć o Tadeuszu Górze – polskim szybowniku i pilocie, który uzyskał najlepszy szybowcowy wyczyn roku 1938 odbywając lot z Bezmiechowej Górnej do Solecznik Małych (577,8 km) za co został nagrodzony pierwszym na świecie Medalem Lilienthala. Podczas swojej przemowy, Pani Dyrektor podkreśliła, że to ogromny zaszczyt posiadać wiecznie żywego patrona szkoły, który jest ściśle związany z historią i tradycjami szybowniczymi Bezmiechowej. Dzięki obranemu imieniu, nasi uczniowie, którzy w domach rodzinnych otrzymują mocne korzenie do wzrastania, mogą w naszej szkole otrzymywać skrzydła do realizacji pięknych marzeń i sięgać „przez trudy do gwiazd” czerpiąc siłę od Patrona i korzystając w swoim życiu z najlepszych wzorów do naśladowania.

Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza szkoła mogła nosić tak zaszczytne imię. Wyrazy wdzięczności składamy przybyłym gościom, zasłużonym nauczycielkom emerytkom oraz obecnym nauczycielom naszej szkoły, rodzicom, wspaniale działającej Radzie Rodziców pod kierunkiem Pani Zofii Mularz, a także naszym uczniom. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny uczcić pamięć o naszym Patronie i mamy nadzieję, że zrobimy to ponownie za kolejne 10 lat.

 Diana Marcyszyn

 

20 rocznica nadania szkole w Bezmiechowej imienia Szybowników Polskich (youtube.com)

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.