Menu

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia Szkoły domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Ich rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

 • udostępniania podręczników szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę oraz w konkursach kuratoryjnych,
 • konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,
 • udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, do których zalicza się:
  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
   w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.