Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 (grupa 3 – 4 – 5 -latki):

TRZYLATKI

1. Bobak Dorota

2. Florko Hubert

3. Grzejszczyk Łukasz

4. Kmieciński Dawid

5. Lenartowicz Maksymilian

6. Wilusz Oliwier

7. Podsobiński Nikodem

8. Szramowiat Zuzanna

9. Szulecka Agnieszka

CZTEROLATKI

10. Bobak Franciszek

11. Dybaś Maja

12. Latusek Milena

13. Mazur Marlena

14. Otta Brygida

15. Słotwiński Marcel

16. Starego Stefan

17. Wańca Sara

PIĘCIOLATKI

18. Bańczak Emilia

19. Grzejszczyk Filip

20. Karwaj Natalia

Eksperymentalnym działaniem w stronę edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lesko było uruchomienie od kwietnia 2007 r. Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej, dzięki staraniom dyrektora Szkoły Lucyny Matuszewskiej.

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach pozyskała dotacje unijne z projektu „Pomocna dłoń” EFS działanie 2.1 i utworzyła przy dużym zaangażowaniu Gminy Ośrodek przedszkolny mający na celu niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci mieszkających na wsi.

Prężnie działająca Fundacja wyposażyła ośrodek w meble, pomoce dydaktyczne, książki, zabawki i inny sprzęt. Natomiast władze Miasta i Gminy udostępniły nieodpłatnie salę zajęć, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponosiły również koszty z tytułu korzystania z mediów /ogrzewanie, energia elektryczna, woda, sprzątanie pomieszczeń/.

Do ośrodka uczęszczało wówczas 16 – ro dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
W ośrodku przedszkolnym przebywały dzieci 20 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzono w formie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem interesujących metod nauczania. Przedszkolaków objęto również zajęciami logopedycznymi oraz opieką psychologa.

Projekt „Pomocna dłoń” trwał 12 miesięcy. Następny rok utrzymywała przedszkole Gmina ze środków spoza budżetu. Od 1 października 2009 ponownie Fundacja „ Elementarz” realizowała we wsi Bezmiechowa projekt „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka” w Gminach: Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od stycznia 2015 r. punkt przedszkolny stał się oddziałem przedszkolnym i liczy 2 grupy wiekowe:

„maluchy” 3 – 4 – 5-latki, obecnie uczęszcza 20 – ro dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia prowadzi nauczycielka: Joanna Latusek;

„starszaki” 6-latki, grupa liczy 5 – ro uczniów i należą do nich:

1. Bańczak Martyna

2. Bobak Nikola

3. Kabala Aleksandra

4. Otta Małgorzata

5. Szramowiat Maja

wych. Kamila Fedak

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mial: spbezmiechowa1@op.pl
www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.