Menu

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

 

TRZY-, CZTERO- i PIĘCIOLATKI

1. Bańczak Jakub

2. Gembuś Mikołaj

3. Hołubowski Szymon

4. Kozioł Maksymilian

5. Podsobiński Leon

 

SZEŚCIOLATKI

6. Gaber Laura

7. Gaber Maja

8. Mazur Wojciech

9. Szramowiat Wiktor

 

wychowawczyni: Magdalena Krasulak

 

Eksperymentalnym działaniem w stronę edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lesko było uruchomienie od kwietnia 2007 r. Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej, dzięki staraniom dyrektora Szkoły Lucyny Matuszewskiej.

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach pozyskała dotacje unijne z projektu „Pomocna dłoń” EFS działanie 2.1 i utworzyła przy dużym zaangażowaniu Gminy Ośrodek przedszkolny mający na celu niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci mieszkających na wsi.

Prężnie działająca Fundacja wyposażyła ośrodek w meble, pomoce dydaktyczne, książki, zabawki i inny sprzęt. Natomiast władze Miasta i Gminy udostępniły nieodpłatnie salę zajęć, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponosiły również koszty z tytułu korzystania z mediów /ogrzewanie, energia elektryczna, woda, sprzątanie pomieszczeń/.

Do ośrodka uczęszczało wówczas 16 – ro dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
W ośrodku przedszkolnym przebywały dzieci 20 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzono w formie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem interesujących metod nauczania. Przedszkolaków objęto również zajęciami logopedycznymi oraz opieką psychologa.

Projekt „Pomocna dłoń” trwał 12 miesięcy. Następny rok utrzymywała przedszkole Gmina ze środków spoza budżetu. Od 1 października 2009 ponownie Fundacja „ Elementarz” realizowała we wsi Bezmiechowa projekt „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka” w Gminach: Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.