Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (grupa 3 – 4 – 5 -latki):

TRZYLATKI

1. Bańczak Jakub

2. Darasz Jagoda

3. Hołubowski Szymon

4. Kozioł Maksymilian

CZTEROLATKI

5. Gaber Laura

6. Gaber Maja

7. Mazur Wojciech

8. Skotnicki Arkadiusz

9. Szramowiat Wiktor

PIĘCIOLATKI

10. Bobak Dorota

11. Latusek Michał

12.Lenartowicz Maksymilian

13. Otta Kaja

Eksperymentalnym działaniem w stronę edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lesko było uruchomienie od kwietnia 2007 r. Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej, dzięki staraniom dyrektora Szkoły Lucyny Matuszewskiej.

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach pozyskała dotacje unijne z projektu „Pomocna dłoń” EFS działanie 2.1 i utworzyła przy dużym zaangażowaniu Gminy Ośrodek przedszkolny mający na celu niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci mieszkających na wsi.

Prężnie działająca Fundacja wyposażyła ośrodek w meble, pomoce dydaktyczne, książki, zabawki i inny sprzęt. Natomiast władze Miasta i Gminy udostępniły nieodpłatnie salę zajęć, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponosiły również koszty z tytułu korzystania z mediów /ogrzewanie, energia elektryczna, woda, sprzątanie pomieszczeń/.

Do ośrodka uczęszczało wówczas 16 – ro dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
W ośrodku przedszkolnym przebywały dzieci 20 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzono w formie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem interesujących metod nauczania. Przedszkolaków objęto również zajęciami logopedycznymi oraz opieką psychologa.

Projekt „Pomocna dłoń” trwał 12 miesięcy. Następny rok utrzymywała przedszkole Gmina ze środków spoza budżetu. Od 1 października 2009 ponownie Fundacja „ Elementarz” realizowała we wsi Bezmiechowa projekt „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka” w Gminach: Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od stycznia 2015 r. punkt przedszkolny stał się oddziałem przedszkolnym i liczy 2 grupy wiekowe:

„maluchy” 3 – 4 – 5-latki, obecnie uczęszcza 13 – ro dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia prowadzi nauczycielka: Joanna Latusek;

„starszaki” 6-latki, grupa liczy 7 – ro uczniów i należą do nich:

1. Florko Hubert

2. Kabala Estera

3. Kmieciński Dawid

4. Kozioł Maja

5. Szulecka Agnieszka

6. Szramowiat Zuzanna

7. Grzejszczyk Łukasz

 

wych. Kamila Fedak

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.