Menu

Nasza szkoła została wybudowana w 1967 roku. Jej uroczyste otwarcie i przekazanie młodzieży nastąpiło 22 lipca. Klucze do nowego obiektu zostały wręczone kierownikowi szkoły – p. magistrowi Michałowi Orłowskiemu, zajmującemu to stanowisko w latach 1966 – 1975.

W 1974 roku przed naszą szkołą została zamontowana przez członków Aeroklubu Krośnieńskiego makieta samolotu TS – 8 – BIES. Jest ona wizytówką naszej miejscowości i przypomina o istnieniu słynnej przedwojennej Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej Górnej.

Nasza szkoła jest miejscem spotkań entuzjastów szybownictwa związanych z różnymi aeroklubami z Polski.

W latach 1975-1977 funkcję dyrektora szkoły pełnił p. Anatol Olszewski, a następnie p. Marta Latusek, która na tym stanowisku pozostała do 1980 roku. Od 1980 roku, przez okres 10 lat, funkcję dyrektora pełniła p. Urszula Bańczak. W tym czasie szkoła pod jej kierownictwem kontynuowała tradycyjnie kalendarz uroczystości i imprez rozrywkowych, np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Choinka Noworoczna. W roku szkolnym 1990/1991 obowiązki dyrektora, na jeden rok, przyjęła pani Anna Warchoł.

Zmiany społeczno – polityczne, jakie w tym czasie dokonały się w naszym kraju miały zasadniczy wpływ na atmosferę wychowawczą w szkole. Po raz pierwszy od wielu lat uroczystość inauguracji roku szkolnego rozpoczęła się od uczestnictwa dzieci i nauczycieli we wspólnym nabożeństwie. Wszystkie dzieci szkolne mogły już bez przeszkód uczęszczać na lekcje religii, a dzień 11 listopada obchodzono jako rocznicę odzyskania niepodległości i także po raz pierwszy oficjalnie oddano hołd oficerom polskim pomordowanym w Katyniu i innych obozach polskich na terenie byłego ZSRR.

Od 1991 roku funkcję dyrektora szkoły pełni p. magister Lucyna Matuszewska, która była inicjatorką związania nazwy szkoły z szybowcowymi tradycjami Bezmiechowej. Do tej pory nieustannie dba o dynamiczny rozwój szkoły na każdej płaszczyźnie – poprzez stałe remonty, poszerzanie bazy dydaktycznej i sportowej, stara się zapewnić uczniom optymalne warunki kształcenia. Pod jej kierownictwem szkoła nadal rozwija się we wszystkich  aspektach. Nawiązuje do najlepszych tradycji zakorzenionych w historii naszej ojczyzny i miejscowości. Szkoła służy środowisku, w którym funkcjonuje i stara się je przetwarzać podnosząc na wyższy poziom.

3 listopada 1993 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Gościliśmy wtedy dostojnego gościa w osobie metropolity przemyskiego, arcybiskupa Józefa Michalika. Do podobnego spotkania doszło w maju ubiegłego roku z ks. biskupem Stefanem Moskwą.

W roku szkolnym 1997/1998 po raz pierwszy odwiedził naszą szkołę pilot generał brygady p. Tadeusz Góra, który jako uczestnik Szkoły Szybowcowej odbył najdalszy lot – 578 km aż  w okolice Wilna, za co otrzymał w owym czasie najwyższe wyróżnienie – Medal Lilienthala.

16 maja 1999 roku w kościele parafialnym,  podczas Mszy Świętej, nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru naszej szkoły, a 12 czerwca 1999 roku miało miejsce największe wydarzenie w życiu szkoły – nadanie imienia „SZYBOWNIKÓW POLSKICH”.

Szkoła otrzymała wtedy cenne pamiątki. P. Tadeusz Góra przekazał swój Medal Lilienthala, co zostało odebrane jako wielki dowód zaufania i uznania dla nas. W spotkaniu tym wzięli udział znamienici goście: piloci przedwojenni i powojenni, latający na szybowcach nad Bezmiechową – wspomniany powyżej p. Tadeusz Góra, p. Irena Kempówna –  Zabiełło, p. Edward Mikulski.
Do szkoły na uroczystość przybyli także p. Tadeusz Chwałczyk – autor pierwszej książki o bieszczadzkich szybowiskach, goście z Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklubu Polskiego, Aeroklubu Bieszczadzkiego, ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Reaktywowania Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej oraz były proboszcz parafii ks. Tadeusz Sabik, p. wizytator Kuratorium Oświaty – Maria Zimoń i Burmistrz Miasta i Gminy Lesko – p. Robert Petka.

Uroczystość ta uwieńczyła wieloletnią pracę wychowawczą dyrektorów i nauczycieli związaną z historią szybownictwa na naszym terenie.

W roku szkolnym 2000/2001 – w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia – odwiedzili nas zaprzyjaźnieni ze szkołą piloci seniorzy, a także piloci współcześni. Wśród nich znajdowali się: p. Tadeusz Góra, p. Jadwiga Piłsudska – Jaraczewska – córka Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, która przed wojną także latała na szybowcach w Bezmiechowej, p. Irena Kempówna – Zabiełło, p. Józef Dankowski i wielu innych.

W roku szkolnym 2006/2007 najważniejszym wydarzeniem był obchodzony 29 września Jubileusz 40 – lecia istnienia naszej szkoły. Była to wyjątkowa podróż w przeszłość. Z tej okazji została wydana książeczka opisująca historię i współczesną działalność szkoły oraz ludzi z nią związanych. W uroczystości udział wzięli: władze miasta, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci.

Drugim, niezwykle znaczącym wydarzeniem było powołanie Alternatywnego Ośrodka Przedszkolnego dla dzieci
z Bezmiechowej w wieku 3 – 5 lat. Przedszkole zaistniało dzięki Fundacji „Pomocna dłoń”. Edukacją przedszkolną objęto 18 dzieci.

12 września w 2008 roku  w naszej szkole odbyło się wielkie spotkanie pilotek z całej Polski. Wśród gości pojawiła się m.in. p. Adela Dankowska, obecnie najbardziej utytułowana polska szybownicza w świecie, natomiast w październiku tego samego roku odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą 7 Polskich zdobywców medalu Lilienthala, ufundowaną przez grupę entuzjastów szybownictwa zrzeszonych w „Klubie Miłośników Zabytkowych Szybowców”pod kierunkiem p. Grzegorza Nadolnego z Aeroklubu Bydgoskiego.

4 czerwca 2009 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 10 – lecia nadania naszej szkole imienia.
W uroczystości wzięli udział dostojni goście: pani Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, pani Wizytator Krystyna Chowaniec, Ojciec Dominik Orczykowski – kapelan lotników, Kanclerz PRz, pan Janusz Bury, pan Tadeusz Chwałczyk, p. Marta Olejnik, p. Jan Jąkała – pilot, p. John Benett – pilot, p. Nikodem Buchowiecki – przewodniczący KSL w Świdniku.

15 listopada 2010 roku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku szkolnego placu zabaw, który został zakupiony ze środków unijnych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Przecięcia wstążki na obiekcie dokonały dzieci w asyście p. Burmistrz Barbary Jankiewicz.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.