PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

 Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie  i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

ZADANIA SAMORZĄDU NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 

  1. a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
  2. b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
  3. c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
  4. d) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.
  5. e) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to następujące zagadnienia:

 

  1. UWRAŻLIWIENIE UCZNIÓW NA POTRZEBY INNYCH

– Uczestnictwo w akcjach przeprowadzonych przez różnorakie fundacje np.: sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji „Pomóż i ty”, „Góra grosza” (jedna, dwie spośród wybranych akcji, we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu.

– Pomoc ludziom starszym, samotnym – odwiedziny z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu

– Zorganizowanie akcji dokarmiania zwierząt zimą we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu.

 

  1. WDRAŻANIE DO SAMORZĄDNOŚCI

– Zorganizowanie wyborów do Samorządu Szkolnego,

– Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU i gazetki tematycznej,

– Kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów w czasie przerw na korytarzach szkolnych,

– Wykonanie dekoracji na różnego rodzaju imprezy szkolne,

– Organizacja uroczystości szkolnych:

* Dzień Nauczyciela,

* zabawa andrzejkowa (wróżby i zabawy),

* konkurs na najciekawiej udekorowaną klasę z okazji świąt,

* wysyłanie życzeń do osób zaprzyjaźnionych ze szkołą,

* choinka noworoczna – bal przebierańców

* Organizowanie poczty walentynkowej,

* Wielkanoc – apel z okazji świąt wielkanocnych

* Dzień Wagarowicza – powitanie wiosny,

* pomoc w przygotowaniu akademii z okazji Święta Narodowego 3 maja

* Dzień Dziecka – gry, zabawy, konkursy

           

 

 

  1. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

-kształtowanie szacunku dla polskiej tradycji, obchodzenie patriotycznych świąt naszej społeczności, współuczestniczenie oraz przygotowywanie apeli upamiętniających patriotyczne rocznice,

-dbanie o porządek w Miejscach Pamięci Narodowej (we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu)

 

TERMIN ZADANIA DO REALIZACJI
WRZESIEŃ Organizacja Samorządu Uczniowskiego:

-Ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2017/2018.

– Wylosowany dzień w miesiącu wrześniu dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w ozdoby wykonane z jesiennych liści, jarzębiny itp.

PAŹDZIERNIK – Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października (przygotowanie upominków/ kwiatów dla nauczycieli i pracowników szkoły), gazetka okolicznościowa

– Akcja „Góra Grosza”: udział w akcji, komisyjne przeliczenie pieniędzy i ich przekazanie (do grudnia 2017)

– sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i Ty” (we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu).

LISTOPAD Dzień Wszystkich Świętych (Środa 1 listopada)- wykonanie gazetki okolicznościowej

– 11 Listopada – współuczestnictwo w uroczystym apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: Narodowe Święto Niepodległości, gazetka okolicznościowa, konkurs na plakat upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości (dla klas I-VII), akcja patriotyczna „Rozśpiewana Przerwa” (członkowie SU wraz z chętnymi uczniami pod okiem nauczycieli wykonują pieśni patriotyczne podczas wybranych przerw szkolnych w dniu 10 listopada)

– dyskoteka andrzejkowa: wykonanie dekoracji klasy, wróżby i zabawy andrzejkowe.

GRUDZIEŃ – akcja dokarmiania zwierząt w zimie (we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu)

– „Nasze drzewko choinkowe”- gazetka na Boże Narodzenie

– Spotkanie przy choince – Konkurs kolęd i pastorałek (SU, wszyscy uczniowie szkoły oraz wychowawcy klas)

Wylosowany dzień w miesiącu, dniem bez pytania, dla

uczniów w mikołajkowych czapkach.

STYCZEŃ Bal karnawałowy- „Choinka noworoczna”: przygotowanie konkursów i zabaw na bal

– Podsumowanie I półrocza

– sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole,

prezentacja wyników nauczania na tablicy informacyjnej.

LUTY – walentynki: wystrój korytarza głównego, poczta walentynkowa: 14 lutego członkowie SU przychodzą ubrani na czerwono albo mają delikatny akcent w tym kolorze (pasek, opaska, muszka, krawat).
MARZEC – Pierwszy Dzień Wiosny: gazetka

– Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów z okazji obchodów
I Dnia Wiosny (dzień wagarowicza)

– Dzień Kobiet

KWIECIEŃ Wielkanoc:

– apel z okazji świąt Wielkanocnych

– konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę

świąteczną/pisankę (rozstrzygnięcie konkursu podczas apelu o tematyce wielkanocnej).

MAJ Święto Narodowe 3 Maja- gazetka,

przygotowanie uroczystego apelu z okazji Rocznicy

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

CZERWIEC 9 czerwca dzień przyjaciela – gazetka, „Znam i rozumiem wartość przyjaźni” – konkurs literacki list do przyjaciela

– Dzień Dziecka – gry, zabawy i konkursy dla uczniów klas I-VII

– uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

 

 

 

Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego:

 

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie monitorowany w toku jego realizacji.

Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec I półrocza oraz na koniec roku szkolnego 2017/2018. Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach.

 

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.