Menu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

 Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie  i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

ZADANIA SAMORZĄDU NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

 

  1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
  2. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
  3. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
  4. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.
  5. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy różnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.