Menu

Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.

Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, wypełnij poniższy formularz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami: https://rejestracja.domowi.edu.pl/domowi/form/Zapisydoszkoy/formperma/HkUjS0769s9Ob98TPuqBQTcLscl3DtALq9fGOn8SKk0

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.