Bezmiechowa Dolna, 09.09.2016r.

 

 

Zarządzenie Dyrektora nr 1/09/2016

 

W sprawie ustalenia w roku szkolnym 2015/16 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam:

  • 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17

31.10.2016r. (poniedziałek)

12.04.2017r. (środa)

19.04.2017r. (środa)

02.05.2017r. (wtorek)

16.06.2017r. (piątek)

1 dzień pozostaje w rezerwie.

  • 2. W dniach o których mowa w paragrafie 1 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki.
  • 3. Szkoła jest zobowiązana do poinformowania nauczycieli, rodziców i uczniów o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 30.09.2016r.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                             Dyrektor szkoły

 

Załącznik do zarządzenia – Oświadczenie rodziców

 

 

Oświadczenie rodziców

 

 

Oświadczamy, iż w dniu ………………………………… zapewnimy naszemu dziecku …………………………………………………………… opiekę w domu.

 

 

                                                                                          Data i podpis rodziców

                                                                        ……………………………………………

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.