od 18 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wznawia stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Dwadzieścia cztery nowe laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lesko. Zakup był możliwy dzięki uzyskaniu przez gminę Lesko 60 tys. zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Laptopy przekazane zostały do: Szkoły Podstawowej w Lesku, Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi,  Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Szkoły Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Manastercu, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Bezmiechowej Dolnej.

Nowy sprzęt posłuży najbardziej potrzebującym uczniom do pracy zdalnej.

Celem głównym Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, poprzez szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

 

 

Telefony Zaufania

 

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

Szanowni Rodzice,

Od 25 marca 2020r. pracujemy według planu lekcji obowiązującego w szkole dla poszczególnych klas.

Dodatkowo w klasach IV – VIII odbywać się będą video-konferencje według planu:

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.00   Informatyka kl. V

 

  J. angielski VIII

Matematyka V

J.niemiecki VIII

J. angielski VI

10.00   Informatyka kl. VI

Chemia VIII

J. niemiecki VIII

Chemia VII

J. angielski V

Matematyka kl. IV

J. angielski VII
11.00   Informatyka VIII Matematyka VII J. niemiecki VII

J. angielski  IV

Matematyka VI

Matematyka VIII
12.00   Informatyka IV Niemiecki VII    
13.00   Informatyka VII      

 

Ocenie będą podlegać wskazane przez nauczyciela wytwory pracy ucznia dostosowane do specyfiki danego przedmiotu.

Konsultacje z nauczycielem, wychowawcą odbywać się będą na bieżąco w godzinach od 9.00 do 14.00 drogą mailową lub telefoniczną. W mailach prosimy o podpisywanie wiadomości swoim nazwiskiem.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY PRACY I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SIECI

INFORMACJA DLA UCZNIA

Edukacja na odległość (distance learning) to metoda uczenia się charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, która zastępuje bezpośrednią komunikację interpersonalną, komunikacją za pomocą poczty elektronicznej i wszelką technologią informacyjno-komunikacyjną.
Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych  (ICT) nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi, kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. W kręgu ICT występuje przede wszystkim Internet, który rozwija się w zawrotnym tempie, telefonia komórkowa oraz elektroniczne środki masowego przekazu takie, jak radio i telewizja satelitarna.

 

Czytaj więcej... »


Informacja dla rodziców, jak zorganizować  warunki do nauki w domu, jak wspierać i motywować dzieci do pracy poza szkołą, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Drogi Rodzicu,

nauka w domu wymaga dużej samodyscypliny, dlatego ważne jest, aby zarówno czas na naukę jak i miejsce nauki były odpowiednie dla Twojego dziecka.

 

Czytaj więcej... »

 

Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

Dnia 9 lutego 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Seniora organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bezmiechowej Dolnej. Gości przywitał wierszykiem uczeń klasy I Filip Grzejszczyk. Następnie wystąpiła Natalia Wańca- uczennica klasy V, która zagrała dwa utwory na altówce.  Dzieci pod kierunkiem pani Zofii Przygórzewskiej,  podzielone na grupę młodszą i starszą zatańczyły kilka tańców  ludowych. Następnie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Manastercu.

Wszyscy artyści – zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Tekst i fot. Agnieszka Wańca

Czytaj więcej... »

Po I semestrze nauki w naszej szkole nadszedł czas na dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, która odbyła się 30 stycznia – w czwartek.

Tego dnia uczniom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Korytarz szkolny wyglądał inaczej niż na co dzień, udekorowany kolorowymi światełkami i rozbrzmiewający muzyką zamienił się w prawdziwą salę balową. Zachęcało to do wspólnej i szalonej zabawy.

Do szkoły przybyli niecodzienni goście: Supermen, Batman, policjant, Indianie, duch, czarodziejki… Były też księżniczki, biedronka, Królowa Śniegu, zebra, kot i różne inne stwory…

Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw. Wszyscy bawili się znakomicie, dobry humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Dorośli tańczyli wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. 

W II turze odbył się bal uczniów klas IV-VIII. Było mniej przebierańców, ale nie miało to większego wpływu na jakość zabawy. Tu również wszyscy świetnie się bawili i nawet chłopcy, którzy zazwyczaj „podpierają ściany” dali się namówić na wspólne tańce.  Muzykę serwował p. Radek Nosek, który nie dawał nikomu odpocząć, natomiast o regenerację sił zadbały Mamy z Rady Rodziców. To one zatroszczyły się o wspaniały poczęstunek.

Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni, ale zadowoleni. Przed nami czas II półrocza. Trzeba zabrać się do sumiennej pracy, aby zasłużyć na kolejną nagrodę.

Czytaj więcej... »

Dzień Babci i Dziadka to jedna z najpiękniejszych uroczystości. To właśnie wtedy Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególną miłością, chociaż należy się im ona przez cały okrągły rok. Tak naprawdę to Oni każdego dnia myślą i troszczą się o swoje wnuki, potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci. W naszej szkole zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją. 

W tym roku to niecodzienne święto miało miejsce 29 stycznia. Zaproszeni goście licznie przybyli do naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane wnuczęta. Pani dyrektor Lucyna Matuszewska przywitała wszystkich ciepłymi słowami a dzieci zaprezentowały swój program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki.

Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali powierzone im role, a Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem przyjmowali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami i laurkami. W ten sposób mogły wyrazić  swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, na pewno pozostanie na długo w pamięciach gości i dzieci.

Czytaj więcej... »

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.