W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły mają możliwość do aktywnego uczestnictwa w kole plastyczno-teatralnym, odbywającym się w czwartki na 8 godzinie lekcyjnej, prowadzonym przez panią Dianę Marcyszyn. Podczas spotkań uczniowie będą mieli szansę odkryć i pogłębić zainteresowania plastyczne, doskonalić sprawność manualną, oraz poznają nowe techniki, formy i metody pracy z tworzywem plastycznym. Podczas zajęć teatralnych, uczyć się będą właściwego wypowiadania słów ze sceny, będą wykonywać ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające aparat mowy i artykulacyjny. Będzie to praca nie tylko nad perfekcją słowa. Za pomocą gestów, ruchu, mowy ciała, śpiewu oraz mimiki nauczą się lub też przypomną sobie w jaki sposób wyrażać różnego rodzaju uczucia i stany emocjonalne. Ponadto wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i kinie, a także przygotują się do krytycznego odbioru widowisk teatralnych jak i filmów dzięki otwartej dyskusji po spektaklu lub ekranizacji danego dzieła.

Podczas pierwszych zajęć koła, chętni uczestnicy wykonali bardzo ciekawą masę plastyczną o nazwie „slime” zwaną inaczej po prostu „glutkiem”.

Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do zadania, a jego rezultaty możecie podziwiać w galerii zdjęć jakie udało nam się zrobić póki jeszcze nasze „glutki” nie rozbiegły się po sali…  

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.