KOŁO WOLONTARIATU

Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel:

Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Ideą jest aktywizowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Plan pracy na rok szkolny 2022/23:

  1. Udział uczniów i przedszkolaków w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” – sprzątanie naszej miejscowości (zbieranie i segregowanie śmieci).
  2. Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz zwierząt:

– dokarmianie ptaków zimą

– zbiórka suchej karmy dla podopiecznych schroniska „Wesoły Kundelek” w Lesku

– nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, zaproszenie pracownika do szkoły na pogadankę z przedszkolakami i uczniami szkoły.

  1. Sprzedaż drobnych pomocy dydaktycznych (tzw. „cegiełek”) i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej  w ramach akcji „Pomóż i Ty” na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki.
  2. Zbiórka plastikowych nakrętek w ramach pomocy finansowej dla chorej dziewczynki z rodziny mieszkającej w Bezmiechowej Górnej.
  3. Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”- przesłanie zebranych pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych.
  4. Zorganizowanie akcji „Znicz” – zbiórka świecy, wyjście na cmentarz parafialny, zapalenie światła i modlitwa za zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
  5. Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Św. Mikołaj –biskup o miłosiernym sercu”
  6. Przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz chorych dzieci przebywających w Podkarpackim Hospicjum w Rzeszowie.
  7. Święto Kobiet – przygotowanie i wręczenie napotkanym kobietom w miejscowości (w szkole, w sklepie, na drodze) drobnych upominków z życzeniami.
  8. Zorganizowanie szkolnego koncertu charytatywnego na rzecz chorej dziewczynki z Bezmiechowej Górnej.

 

              Opiekunowie – nauczycielki:
Lucyna Matuszewska i Bożena Plezia.

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.