W dniu 21 kwietnia uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej z Bezmiechowej Dolnej  w ramach corocznej akcji sprzątania świata podjęli wspólną inicjatywę mającą na celu uporządkowanie okolicznych miejsc, które na co dzień mijamy, lecz nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co nas tak naprawdę otacza.

W związku z tą szlachetną akcją, która przywędrowała do nas z Australii, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w rękawice i worki, wyruszyli po okolicy, aby zebrać jak największą ilość śmieci. Tym samym podkreślili jak ważne są działania proekologiczne na rzecz naszej planety oraz miejscowości w której mieszkamy.

Wszyscy uczniowie, zarówno ci najmłodsi jak i starsi, wywiązali się wzorowo ze swojego zadania. Skrupulatnie sprzątali okolice szybowiska, miejsca pamięci jak również stadionu piłkarskiego oraz  przydrogowe rowy melioracyjne. Szczególnie warto podkreślić duże zaangażowanie najmłodszych uczestników, dla których była to przede wszystkim świetna lekcja o środowisku i przyrodzie jak również doskonała okazja do pielęgnowania koleżeńskich relacji oraz nauka współpracy.

Podczas działań na rzecz naszej małej ojczyzny nauczyciele podkreślali szczególną wartość czystego środowiska, jego wpływ na otaczające nas rzeki, lasy, powietrze oraz glebę, która tak naprawdę jest żywicielką ludzi i zwierząt. Warto dodać, że uczniowie naszej szkoły są doskonale zorientowani czym jest segregacja i wcale nie mieli większych problemów z przyporządkowaniem śmieci do odpowiednich grup worków. Świadczy to o wysokiej świadomości ekologicznej, o którą zadbali zarówno rodzice w domu jak również szkoła.

Na koniec warto podkreślić, że akcja, która odbyła się na świecie po raz 29  na pewno korzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne oraz estetyczny wygląd otoczenia w którym żyjemy. A więc dbajmy i dalej wspólnie razem kontynuujmy tę wspaniałą misję nie tylko dla naszej planety ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, którym kiedyś ustąpimy miejsca.

Tekst: Paweł Król

Comments are closed.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.