Gmina Lesko, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, realizuje kolejny projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem tego projektu jest  dofinansowanie, które kierowane jest  do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Na realizację projektu Gmina Lesko otrzymała grant w wysokości 55.000 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem środki te przeznaczone zostały  na zakup laptopów a następnie przekazane do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku – 9 szt., Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi – 4 szt., Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi – 3 szt., Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej -3 szt., Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Manstercu  – 3 szt.

 

Comments are closed.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.